Test zdarma

Test zdarma

 

Vyskúšajte tablano už teraz zdarma!

V pripravenej demo verzii nájdete funkčné šablóny pre evidenciu nehnuteľností, nájomcov a zariadení. Vypĺňajte formuláre, synchronizujte dáta so serverom a vytvorte si vlastný názor o fungovaní aplikácie.

Vyplnením formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely spoločnosťou GIS Services s.r.o. so sídlom Slnečná 133/1, 96001 Zvolen, IČO: 36624446, DIČ: 2021796689. Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.